Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Số/Ký hiệu gre5742
Đơn vị ban hành Hành chính
Ngày ban hành 02/10/2016
Ngày có hiệu lực 14/10/2016
Trích yếu Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
Tải xuống
stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 NĐ73/2015 13/10/2016 Nghị định 73/2015 của Chính Phủ

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO