• Phòng GD&ĐT Xuân Lộc

    Ngày đăng: 15/12/2016
    Tháng 7/1991 ngành GD&ĐT huyện Xuân Lộc được chia tách và thành lập, là huyện trung du miền núi với dân số là 165.916 người, có 44 trường với 36.723 học sinh gồm: Mầm non 13 trường, 2.596 học sinh; Tiểu học 14 trường, 39.576 học sinh; THCS 17 trường, 6.432 học sinh; đội ngũ giáo viên có 911 người, gồm: Mầm non, 126 người; Tiểu học, 553 người và THCS, 232 người. Về cơ sở vật chất... chi tiết

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO